Domov Novice in aktualna obvestila Pogosta vprašanja in odgovori Kontaktirajte nas
 

STROKOVNE DEJAVNOSTI

Splošna medicina

Zobozdravstvo

Zdravstvenovzgojni center

Podporne dejavnosti

Prvi posredovalci

 
Iskanje po straneh:
   
 
 
 
 
 
 
   
Tehnične službe
   
   

Čistilke
- Higiensko vzdrževanje notranjega okolja
  a) zbiranje sortiranih odpadkov (ločeno infektivni odpadki od neinfektivnih        odpadkov),
  b) čiščenje in po potrebi razkuževanje ambulantnih, funkcionalnih in        drugih prostorov zavoda,
  c) čiščenje in razkuževanje sanitarij ter oskrba s toaletnimi sredstvi,
  d) čiščenje in razkuževanje pripomočkov za vzdrževanje higiene,
  e) čiščenje tekstilnih oblog (stoli, postelje v prostorih urgence),
- urejanje zunanje okolice zavoda
  a) pometanje dvorišč,
  b) pospravljanje trave po košnji
  c) urejanje zelenic in površin z rožami;
  d) vzdrževanje zunanjih dohodnih poti za paciente v vseh vremenskih        razmerah - pometanje, odstranjevanje snega, soljenje zunanjih stopnic        in pred vhodom v urgenco)
- druge naloge

Vzdrževalec
- vzdrževanje objektov razen del, ki so po naravi opravil v pristojnosti   poblaščenih vzdrževalcev oziroma izvajalcev
- vzdrževanje kurilnih naprav, delo z visokotlačnimi kotli, skrb za   primerno temperaturo
- spremljanje porabe kurilnega olja in pobuda za nabavo
- vzdrževanje naprav v objektu in izven njih, ki so v lasti ali v uporabi   zavoda, razen del, ki so v pristojnosti pooblaščenih vzdrževalcev   oziroma izvajalcev
- vzdrževanje okolice objektov razen del, ki so po naravi opravil v   pristojnosti poblaščenih vzdrževalcev oziroma izvajalcev

a) pometanje dvorišč,
b) košnja zelenic
c) urejanje zelenic in površin z rožami
d) vzdrževanje zunanjih dohodnih poti za paciente v vseh vremenskih        razmerah - pometanje, odstranjevanje snega, soljenje zunanjih stopnic        in pred vhodom v urgenco)
- sodelovanje z vodji služb- priporočila za nujna investicijska dela in   popravila
- sodelovanje z izvajalci zdravstvenih storitev(modri zvezek)
- sodelovanje s pooblaščenimi izvajalci in koordinacija njihovih posegov   v objetih in okolici
- koordinacija in nadzor investicijskih in vzdrževalnih del,
- vzdrževanje avtoparka, priprava vozil za tehnične preglede, čiščenje in   manjša popravila
- transportna opravila (prenašanje potrebnega materiala iz skladišč,   med oddelki; transport aparatov, instrumentov in pripomočkov v   servisne službe in nazaj; medicinske in druge dokumentacije,   laboratorijskih izvidov, obvestil v pristojne inštitucije, med   organizacijskimi enotami …).
- druge naloge

Administrator/ka
- opravila v zvezi s pošto
  a) osebni dvig poštnih pošiljk
  b) sprejem, razvrščanje, evidentiranje poštnih pošiljk,
  c) raznos obvestil in poštnih pošiljk po hiši;
  d) odprava poštnih pošiljk
  e) vodenje evidenc
- kurirska dela
  a) dostava in prevzem dokumentacije na zavarovalnicah, banki, davčni        službi, pošti, upravni enoti in drugih pristojnih inštitucijah
  b) druga administrativna dela (prevzem in preusmerjanje telefonskih        klicev, pisanje, sestavljanje in urejanje ter pošiljanje dopisov,        zapisnikov in drugega dokumentarnega gradiva, pisanje, sestavljanje,        urejanje in pošiljanje poročil, sklicevanje sestankov, pošiljanje        dozimetrov, pisanje in pošiljanje novoletnih in drugih priložnostnih        voščilnic, vabil, ponudb…),
  c) izdelava in urejanje internih urnikov in napisov,
  d) izdelava, razmnoževanje in distribucija internih obrazcev,
  e) razmnoževanje pisnega materiala,
  f) urejanje pisnega materiala (spiralna vezava),
  g) tehnična izdelava (vezava) in distribucija Biltena,
- razvrščanje, shranjevanje in izločanje dokumentarnega in arhivskega   gradiva,
- blagajniška dela (izplačila, vplačila in menjava gotovine, izdelava   obračuna in odvajanje gotovine, dvig gotovine ter sestavljanje ustreznih   obrazcev, obračunov in poročil ter evidenc na tej podlagi)-kot opcija
- druge naloge
 


 
 
 
   
 
Predstavitev  |  Strokovne dejavnosti  |  Splošne informacije  |  Promocija zdravja  |  Pogosta vprašanja in odgovori  |  eNaročanje  |  Uporabne povezave