Domov Novice in aktualna obvestila Pogosta vprašanja in odgovori Kontaktirajte nas
 

STROKOVNE DEJAVNOSTI

Splošna medicina

Zobozdravstvo

Zdravstvenovzgojni center

Podporne dejavnosti

Prvi posredovalci

 
Iskanje po straneh:
   
 
 
 
 
 
 
   
Splošne ambulante
   
   

Naloga družinske / splošne medicine je razviti priporočila za delo, ki bodo prilagojena našemu načinu dela, poskrbeti za ustrezno zbiranje in analizo podatkov, poskrbeti za ustrezno izobraževanje in zagotoviti učinkovit sistem nadzora.
Vsebina dela:
- osnovno zdravstveno varstvo v splošni ambulanti; po načelih družinske medicine
  a) sprejem in obravnava bolnikov oz. neselekcionirane populacije (ne
       glede na starost, spol, bolezen, rizične faktorje)
  b) anamneza, status
  c) določanje in izvedba diagnostičnih preiskav (laboratorijske preiskave,
       rtg, ekg, fiziološke meritve, funkcionalne preiskave itd.) glede na stanje
       bolnika, v skladu s smernicami
  d) vrednotenje rezultatov preiskav in odločanje o diagnozi
  e) odločanje o zdravljenju in izvajanju ambulantnih terapevtskih
       postopkov, v skladu s smernicami
  f) predpisovanje zdravil, terapevtski posegi, odločanje o nadaljnji
       obravnavi bolnika (v bolnišnici, specialistični ambulanti, na domu…)
  g) odrejanje rehabilitacije bolnikov in poškodovancev
- obravnava in zdravljenje nepokretnih in težje prizadetih bolnikov na
   domu, podaljšano bolnišnično zdravljenje bolnikov,

- organizacija in nudenje nujne medicinske pomoči v ustanovi in na
   terenudo prihoda ekipe NMP

- izdaja strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju, o delovni
   zmožnosti, o invalidnosti, sodno izvedeniških mnenj…,

- ugotavljanje smrti in vzrokov smrti,
- preventivno zdravstveno varstvo v splošni ambulanti,
- vzgojno svetovalno delo

  a) uvajanje dispanzerskih metod
       dela in uveljavljanje epidemioloških aspektov pri delu z bolniki
  b) socialno medicinska obravnava varovancev, ugotavljanje in
       proučevanje zdravstvenega in socialnega statusa posameznikov in
       družin
  c) skupinska obravnava ogroženih skupin varovancev (starostniki…)
  d) organizacija in izvedba preventivnih pregledov posameznih skupin
       varovancev
  e) organizacija in izvedba cepljenj in drugih preventivnih akcij,
       organizacija, priprava programa cepljenj
  f) proučevanje javno zdravstvenih problemov, predlaganje ukrepov in
       nadzor nad predlaganjem teh ukrepov
  g) dajanje pobud za izboljšanje zdravstveno socialnega stanja varovancev
  h) sodelovanje z drugimi službami (patronaža, socialno delo, policija)
  i) sodelovanje s specialisti drugih strok ter institucijami na področju
       zdravstveno socialnega varstva
- vodenje in skrbništvo medicinske dokumentacije, zbiranje podatkov in
       vodenje evidenc, priprava poročil in analiz, vrednotenje in
       ocenjevanje rezultatov dela, sestava programov dela, prijave
        nalezljivih bolezni…
- druge naloge

 
 
 
   
 
Predstavitev  |  Strokovne dejavnosti  |  Splošne informacije  |  Promocija zdravja  |  Pogosta vprašanja in odgovori  |  eNaročanje  |  Uporabne povezave