Domov Novice in aktualna obvestila Pogosta vprašanja in odgovori Kontaktirajte nas
 

STROKOVNE DEJAVNOSTI

Splošna medicina

Zobozdravstvo

Zdravstvenovzgojni center

Podporne dejavnosti

Prvi posredovalci

 
Iskanje po straneh:
   
 
 
 
 
 
 
   
Psiholog
   
   

Vsebina dela:
- načrtovanje dela
  a) spremljanje in proučevanje specifičnosti obolevanja ogrožene        populacije, predlaganje preventivnih aktivnosti za kompleksno        zdravstveno varstvo te populacije,
  b) proučevanje javno zdravstvenih problemov, predlaganje ukrepov in        nadzor nad predlaganjem teh ukrepov,
  c) uvajanje dispanzerskih metod dela in uveljavljanje epidemioloških        aspektov pri delu z bolniki,
  d) sodelovanje z Referatom za zdravje, specialisti drugih strok ter        institucijami na področju zdravstvenega in socialnega varstva,
  e) dajanje pobud za izboljšanje zdravstveno socialnega stanja varovancev,
- specialistično zdravstveno varstvo v psihiatrični ambulanti :
  a) specialistični pregled bolnika in ugotavljanje njegovega zdravstvenega        stanja (triažiranje bolnikov, postavljanje diagnoze, zdravljenje in        rehabilitacija, socioterapevtska obravnava…),
  b) odrejanje preiskav in diagnostičnih posegov za določitev oz. pojasnitev        bolezni,
  c) vrednotenje izvidov oz. rezultatov preiskav in določitev diagnoze,
  d) določanje poteka zdravljenja (ambulantno, na domu, v stacionarni        ustanovi), odrejanje zdravstvenih posegov, predpisovanje zdravil,
  e) naročanje bolnikov na kontrolne specialistične preglede, spremljanje        poteka oz. ustreznosti zdravljenja, obveščanje bolnikove matične        zdravstvene ustanove o stanju in potrebnih nadaljnjih ukrepih        zdravljenja,
  f) nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in spremljanje bolnikovega        stanja,
  g) skupinska obravnava varovancev glede na vrsto prizadetosti in starost        (psihoze, nevroze, deviantne osebnosti, starostniki, otroci…),
  h) vzgojno svetovalno delo z bolniki in svojci;
  i) posvetovanje s specialisti drugih strok,
- administrativna opravila
  a) vodenje medicinske dokumentacije, zbiranje podatkov in vodenje        evidenc, priprava analiz in poročil, vrednotenje in ocenjevanje rezultatov        dela,
  b) izdaja strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju, o delovni        zmožnosti, o invalidnosti, sodno izvedeniških mnenj
- druge naloge


 
 
 
   
 
Predstavitev  |  Strokovne dejavnosti  |  Splošne informacije  |  Promocija zdravja  |  Pogosta vprašanja in odgovori  |  eNaročanje  |  Uporabne povezave