Domov Novice in aktualna obvestila Pogosta vprašanja in odgovori Kontaktirajte nas
 

STROKOVNE DEJAVNOSTI

Splošna medicina

Zobozdravstvo

Zdravstvenovzgojni center

Podporne dejavnosti

Prvi posredovalci

 
Iskanje po straneh:
   
 
 
 
 
 
 
   
Otroške in šolske ambulante
   
   


Vsebina dela:
- načrtovanje dela
  a) spremljanje in proučevanje specifičnosti obolevanja otrok in mladih,
       predlaganje preventivnih aktivnosti za kompleksno zdravstveno varstvo
       te populacije,
  b) sodelovanje s starši, vzgojitelji, pedagogi, svetovalnimi delavci…,
  c) proučevanje javno zdravstvenih problemov, predlaganje ukrepov in
       nadzor nad predlaganjem teh ukrepov,
  d) uvajanje dispanzerskih metod dela in uveljavljanje epidemioloških
       aspektov pri delu z bolniki,
  e) sodelovanje z Referatom za zdravje, specialisti drugih strok ter
       institucijami na področju zdravstvenega in socialnega varstva,
   f) dajanje pobud za izboljšanje zdravstveno socialnega stanja varovancev,
- strokovno delo pri preventivni zdravstveni oskrbi otrok in mladine v
  dispanzerju:

  a) socialno medicinska obravnava varovancev, ugotavljanje in
       proučevanje zdravstvenega in socialnega statusa posameznikov in
       družin,
  b) skupinska obravnava ogroženih skupin varovancev (otroci, mladina),
  c) organizacija in izvedba preventivnih pregledov posameznih skupin
       varovancev,
  d) priprava programov, organizacija in izvedba cepljenj in drugih
       preventivnih akcij,
  e) vzgojno posvetovalno delo,
  g) ocenjevanje psihofizičnih zmogljivosti za vzgojnoizobraževalni proces,
       sodelovanje pri poklicnem usmerjanju,
- strokovno delo pri kurativni zdravstveni oskrbi, otrok in mladine v
       dispanzerju

  a) sprejem, obravnava bolnikov
  b) anamneza , status
  c) določanje in izvedba diagnostičnih preiskav (laboratorijske preiskave,
       rtg, ekg, fiziološke meritve, funkcionalne preiskave itd.) glede na stanje
       bolnika, v skladu s smernicami
  d) vrednotenje rezultatov preiskav in odločanje o diagnozi
  e) odločanje o zdravljenju in izvajanju ambulantnih terapevtskih
       postopkov, v skladu s smernicami
   f) predpisovanje zdravil, terapevtski posegi, odločanje o nadaljnji
       obravnavi bolnika (v bolnišnici, specialistični ambulanti, na domu…)
  g) odrejanje rehabilitacije bolnikov in poškodovancev
  h) obravnava in zdravljenje nepokretnih in težje prizadetih bolnikov na
       domu
   i) podaljšano bolnišnično zdravljenje bolnikov
   j) organizacija in nudenje nujne medicinske pomoči v ustanovi in na
       terenu, do prihoda ekipe NMP
  k) izdaja strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju, o delovni
       zmožnosti, o invalidnosti, sodno izvedeniških mnenj…,
- ugotavljanje smrti in vzrokov smrti,
- vodenje zdravljenja kroničnih bolnikov in izvenhospitalnega zdravljenja
- administrativna opravila

  a) vodenje medicinske dokumentacije, zbiranje podatkov in vodenje        evidenc, priprava analiz in poročil, vrednotenje in ocenjevanje rezultatov
       dela,
  b) izdaja strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju, o delovni
       zmožnosti, o invalidnosti, sodno izvedeniških mnenj
- druge naloge

 
 
 
   
 
Predstavitev  |  Strokovne dejavnosti  |  Splošne informacije  |  Promocija zdravja  |  Pogosta vprašanja in odgovori  |  eNaročanje  |  Uporabne povezave