Domov Novice in aktualna obvestila Pogosta vprašanja in odgovori Kontaktirajte nas
 

STROKOVNE DEJAVNOSTI

Splošna medicina

Zobozdravstvo

Zdravstvenovzgojni center

Podporne dejavnosti

Prvi posredovalci

 
Iskanje po straneh:
   
 
 
 
 
 
 
   
Medicina dela, prometa in športa
   
   
Opis dejavnosti:
Dispanzer za medicino dela, prometa in športa (DMDPŠ) izvaja preventivno zdravstveno varstvo delavcev (tudi zaposlenih v cestnem in železniškem prometu), nepoklicnih voznikov motornih vozil in športnikov.
Za delodajalce, ki so v JZ ZD Cerknica sklenili pogodbo o Strokovnem sodelovanju, opravlja naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z 20.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu:
- sodeluje pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju,
- seznanja delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu ter opravlja naloge zdravstvene vzgoje delavcev,
- ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih bolezni ter bolezni v zvezi z delom,
- opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi,
- sodeluje pri izvajanju zdravstvenega varstva poklicno obolelih delavcev,
- ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje, sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri ustreznega dela,
- delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanja zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare,
- svetuje delodajalcu glede poteka delovnega procesa,
- vodi evidence in zbira podatke v skladu s posebnimi predpisi.

Zdravstveni pregledi:
- predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
- usmerjeni obdobni zdravstveni pregledi,
- pregledi voznikov (kandidatov za voznike, poklicnih voznikov, upravljavcev transportne in gradbene mehanizacije,………)
- pregledi delavcev v železniškem prometu,
- pregledi oseb pod zdravstvenim nadzorom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni – živilski pregledi,
- preventivni pregledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja,
- preventivni zdravstveni pregledi športnikov,
- drugi namenski pregledi.
Izvajajo se ogledi delovnih mest, okvirne analize in zdravstvene ocene delovnih mest, merske analize delovnih mest, svetovanje na področju zaposlovanja, ekspertize o delazmožnosti posameznih delavcev na zahtevo imenovanih zdravnikov in ZPIZS…….
Prav tako se izvajajo testiranja kot so: psihološka testiranja, testiranje vida, testiranje sluha,…..

INFORMACIJE IN NAPOTKI:
Zdravstvene preglede opravljamo na osnovi predhodnega osebnega dogovora ali po telefonu na št.: 01/ 70 50 151 (ZD Cerknica).
Predhodne preventivne, usmerjene obdobne in druge usmerjene preventivne preglede lahko opravlja le pooblaščeni zdravnik.
V primeru, da zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede ni sodeloval pri oceni tveganja mora delodajalec napotnici priložiti oceno tveganja za ustrezno delovno mesto.

Za predhodni oziroma usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled, prosimo, da prinesete s seboj:
- napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled (Obr.8,204 – po vseh rubrikah jo izpolni delodajalec, podpis in žig),
oziroma
- napotnico za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (Obr. 8,205 – po vseh rubrikah jo izpolni delodajalec, podpis in žig),
- veljaven osebni dokument,
- potrjeno zdravstveno kartico,
- očala, če jih nosite,
- vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik,
- pridite tešči; če ste sladkorni bolnik, prinesite s seboj diabetični karton,
- izvide specialističnih pregledov, če z njimi razpolagate in bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
- odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti (invalidi II. in III. kategorije,
- za predhodni pregled še: zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite pri osebnem zdravniku).

Za pregled kandidata za voznika motornih vozil prosimo, da prinesete s seboj:
- zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite pri osebnem zdravniku).

Plačila:
Plačnik storitev je praviloma naročnik oziroma izdajatelj napotnega dokumenta, če na slednjem ni navedeno drugače.

 
 
 
   
 
Predstavitev  |  Strokovne dejavnosti  |  Splošne informacije  |  Promocija zdravja  |  Pogosta vprašanja in odgovori  |  eNaročanje  |  Uporabne povezave