Domov Novice in aktualna obvestila Pogosta vprašanja in odgovori Kontaktirajte nas
 

STROKOVNE DEJAVNOSTI

Splošna medicina

Zobozdravstvo

Zdravstvenovzgojni center

Podporne dejavnosti

Prvi posredovalci

 
Iskanje po straneh:
   
 
 
 
 
 
 
   
Splošno kadrovska služba
   
   

Vsebina dela:
- kadrovske zadeve
  a) vodenje predpisanih kadrovskih postopkov
- opravila v zvezi s pošto
  a) vodenje evidenc
- administrativna dela
  a) sestavljanje in urejanje dopisov, zapisnikov in druge dokumentacije,
  b) sestavljanje, urejanje poročil, sklicevanje sestankov
  c) urejanje direktorjeve korespondence, sestankov, razgovorov
  d) urejanje internih urnikov in napisov,
  e) razmnoževanje pisnega materiala kot opcija
  f) urejanje pisnega materiala- priprava na vezavo
  g) urejanje Biltena,
- manipuliranje z dokumentarnim in arhivskim gradivom
  a) razvrščanje, shranjevanje in izločanje dokumentarnega in arhivskega        gradiva v papirni obliki
  b) razvrščanje, shranjevanje in izločanje dokumentarnega in arhivskega        gradiva v elektronski obliki
- sodelovanje z vodji služb-administrativna podpora pri njihovem delu
- druge naloge, ki jih odredi neposredni vodja
- kadrovska funkcija
  a) vodenje, organiziranje, izvajanje in nadzorovanje del v kadrovskih        zadevah
  b) vodenje, organiziranje in nadzorovanje in izvajanje dela na področju        kontaktov in sestankov
- funkcija splošnih zadev
  a) administrativna podpora načrtovanju in zagotavljanju virov finančnih        sredstev
  b) administrativna podpora načrtovanju potreb po materialih, OS in        storitvah ter izbiri postopka naročanja zagotavljanju virov finančnih        sredstev
  c) Izvedba postopka naročanja materialov in OS
  d) administrativna podpora naročanju medicinskih in nemedicinskih        storitev
  e) administrativna podpora procesa vzdrževanja
  f) vodenje, organiziranje, izvajanje in nadzorovanje dela na področju        pravnih aktov
- druge naloge

 


 
 
 
   
 
Predstavitev  |  Strokovne dejavnosti  |  Splošne informacije  |  Promocija zdravja  |  Pogosta vprašanja in odgovori  |  eNaročanje  |  Uporabne povezave