Domov Novice in aktualna obvestila Pogosta vprašanja in odgovori Kontaktirajte nas
 

STROKOVNE DEJAVNOSTI

Splošna medicina

Zobozdravstvo

Zdravstvenovzgojni center

Podporne dejavnosti

Prvi posredovalci

 
Iskanje po straneh:
   
 
 
 
 
 
 
   
Antitrombotična
ambulanta
   
   

Med bolniki v družinski/splošni medicini je vedno več kronično bolnih. Mednje zagotovo spadajo tudi bolniki, pri katerih je umestno antitrombotično in antikoagulantno zdravljenje. Smisel tega zdravljenja je v preprečevanju novih bolezni in stanj s področja srca in ožilja, hkrati pa je potrebno upoštevati možne neželene stranske učinke dolgotrajnega jemanja zdravil. Število takšnih bolnikov narašča, kar zahteva vključevanje vedno večjih človeških in materialnih virov. Vključevanje zdravnika družinske/splošne medicine naj bi prispevalo k še racionalnejši izrabi virov ob zagotavljanju želene ravni kakovosti. Zaradi te potrebe se spremljanje bolnikov, ki so antitrombotični terapiji vrača v osnovno zdravstvo, saj specialistične ambulante ne zmorejo vedno večjega navala pacientov.

Vsebina dela:
- načrtovanje dela
  a) spremljanje in proučevanje specifičnosti obolevanja ogrožene
        populacije, predlaganje preventivnih aktivnosti za kompleksno
        zdravstveno varstvo te populacije,
  b) proučevanje javno zdravstvenih problemov, predlaganje ukrepov in
       nadzor nad predlaganjem teh ukrepov,
  c) uvajanje dispanzerskih metod dela in uveljavljanje epidemioloških
       aspektov pri delu z bolniki,
  d) sodelovanje z Referatom za zdravje, specialisti drugih strok ter
       institucijami na področju zdravstvenega in socialnega varstva,
  e) dajanje pobud za izboljšanje zdravstveno socialnega stanja varovancev,
· specialistično zdravstveno varstvo v internistični ambulanti :
  a) specialistični pregled bolnika in ugotavljanje njegovega zdravstvenega
       stanja (anamneza, status, meritve življenjskih funkcij, proučitev
       dokumentacije…),
  b) odrejanje preiskav in diagnostičnih posegov za določitev oz. pojasnitev
       bolezni,
  c) vrednotenje izvidov oz. rezultatov preiskav in določitev diagnoze,
  d) določanje poteka zdravljenja (ambulantno, na domu, v stacionarni
       ustanovi), odrejanje zdravstvenih posegov, predpisovanje zdravil,
  e) izvajanje visokozahtevnih terapevtskih postopkov in nadziranje dela
       ostalih zdravstvenih delavcev v postopku zdravljenja,
  f) naročanje bolnikov na kontrolne specialistične preglede, spremljanje
       poteka oz. ustreznosti zdravljenja, obveščanje bolnikove matične
       zdravstvene ustanove o stanju in potrebnih nadaljnjih ukrepih
       zdravljenja,
  g) vzgojno svetovalno delo z bolniki in svojci; · posvetovanje s specialisti
       drugih strok,
· administrativna opravila
  a) vodenje medicinske dokumentacije, zbiranje podatkov in vodenje        evidenc, priprava analiz in poročil, vrednotenje in ocenjevanje rezultatov
       dela,
  b) izdaja strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju, o delovni
       zmožnosti, o invalidnosti, sodno izvedeniških mnenj
· druge naloge


 
 
 
   
 
Predstavitev  |  Strokovne dejavnosti  |  Splošne informacije  |  Promocija zdravja  |  Pogosta vprašanja in odgovori  |  eNaročanje  |  Uporabne povezave